14.2.2022

 • Nové zprávy: mail


30.1.2022

 • Nové zprávy: mail


9.1.2022

 • Na základě žádosti ze strany Pouzar arény vedení SOP odkládá utkání číslo 12 (HC SHARKS vs HC DAMI GUNS) takto:

- původní termín dne 16.1.2022 v 15:00 hodin

- nový termín dne 30.1.2022 v 15:00 hodin


14.12.2021

 • Nové zprávy: mail

 • STK připomíná, že přestupy hráčů a doplňování seznamů hráčů jsou povolené, dle Rozpisu na sezonu 2021/2022 do 31.12.2021. Seznam hráčů musí být schválen vedením SOP do zahájení utkání, v opačném případě nemůže hráč nastoupit k utkání.


5.12.2021

 • Nové zprávy: mail

 • TJ Hluboká B uhradila nedoplatek za utkání hraná v říjnu a v listopadu a ukončila tím SOP.
   
 • STK připomíná, že přestupy hráčů a doplňování seznamů hráčů jsou povolené do 31.12.2021. Týmy, které mají nové hráče a bývalé hráče z TJ Hluboká B musí neprodleně doplnit své seznamy hráčů a dát vše na vedení SOP ke schválení. To vše musí být provedeno do nejbližšího utkání, jinak nebudou moci noví hráči (vyjma brankařů) ve stávajících týmech SOP nastoupit.

25.11.2021

 • Nové zprávy: mail

 • Dne 24.11.2021 v 19:00 hodin na ZS Hluboká nad Vltavou proběhlo jednání mezi vedením SOP a vedení týmu TJ Hluboká B. Z vyjádření vedení týmu TJ Hluboká B vyplývá, že tým okamžitou platností odstupují ze soutěže SOP.

 • Dále se vedení TJ Hluboká B zavázalo neprodleně uhradit týmu Dami Guns dlužnou částku za odehraná utkání.

 • Po telefonickém dohovoru s vedoucími týmů DAMI GUNS, HC SHARKS a KUKI BOYS vyplynul závěr, že všechny družstva mají zájem dohrát SOP 2021/2022 za účasti tří týmů, prozatím tříkolově.

 • Vedení SOP rozhodlo, že soutěž SOP:
  - bude pokračovat za účasti tří týmů, v původních termínech, v upraveném rozlosování
  - zápasy (body a góly) doposud odehrané s týmem TJ Hluboká B se kompletně anulují


21.11.2021

 • Nové zprávy: mail


17.11.2021

 • Nové zprávy: mail

 • Po provedeném dohovoru vedení SOP s vedoucím týmu TJ Hluboká B dne 14.11.2021 v Pouzar centru jsou tyto varianty:

1. TJ Hluboká B dá do 19.11. závazný příslib, že tým bude schopen pokračovat v soutěži a tím SOP bude pokračovat dle Rozpisu soutěže (vedení SOP dne 15.11. zjistí stav juniorů pro TJ H B).

2. TJ Hluboká B nebude pokračovat v soutěži SOP, další varianty:
        2.a. SOP bude pokračovat dle nového rozpisu (3-4 kola) v rozsahu 3 týmů v původních nedělních termínech čili týmy budou někdy hrát i dva víkendy za sebou, náklady budou vyšší.
        2.b. Vedení SOP ukončí činnost SOP a nahlásí zrušení okresního přeboru jako takového na vedení ČUS – Jihočeský hokejový svaz.

Žádáme vedoucí ostatních týmů (Sharks, Dami a Kuki) aby do 21.11. projednali s ostatními spoluhráči bod 2.a., zda souhlasí s náhradním systémem SOP. Den 21.11. je rozhodným dnem k rozhodnutí. Vedení SOP bude kontaktovat vedoucí týmů do 19.11. kde je bude informovat o závěrečném rozhodnutí TJ Hluboká B a 21.11.2021 vydá ve zprávách konečné stanovisko o pokračování, nebo zrušení SOP 2021/2022.

 • Žádáme vedoucího týmu TJ Hluboká B, aby provedl uhrazení ledů za utkání hraná v říjnu a listopadu dle pokynů z bodu 2.5.


9.11.2021

 • Nové zprávy: mail
 • Z důvodu nepotvrzení ledu (sportovní akce dětí) se utkání číslo 7 (21.11.2021 TJ Hluboká B vs DAMI GUNS) ODKLÁDÁ na neurčito, nový termín bude stanoven po domluvě obou týmů a
  přidělení ledové plochy.

 • Žádáme vedoucího týmu TJ Hluboká B, aby provedl uhrazení dvou ledů za utkání hraná v říjnu
  dle pokynů z bodu 2.5.


31.10.2021

 • Nové zprávy: mail
 • Z důvodu nepotvrzení ledu (sportovní akce dětí) se utkání číslo 7 (21.11.2021 TJ Hluboká B vs DAMI GUNS) ODKLÁDÁ na neurčito, nový termín bude stanoven po domluvě obou týmů a
  přidělení ledové plochy.

 • Celkové náklady na jednotlivé utkání (led-8.000, šatny 1.000, pronájem časomíry 300) jsou
  9.300,-Kč. Každý tým před zápasem nebo neprodleně po něm zašle svoji polovinu, tj.4.650,-Kč na účet DAMI GUNS – 2001875094/2010. (prosím nezapomínejte na tuto povinnost).

 • Na ZS zaplatíte hotově jen rozhodčí, časoměřiče a zapisovatele. Opět každý jen polovinu, čili
  vychází to na cca 500+130+125 (755 Kč – pokud rozhodčí je z ČB a nemá cesťák).


25.10.2021

 • Nové Zprávy: mail

 • Všechny týmy již uhradili poplatek do soutěže.

 • Všechny týmy mají potvrzené seznamy hráčů na sezonu 2021/2022.

 • Informaci, která byla týmům odeslána, ohledně vstupu juniorů ze Slavoje Český Krumlov do SOP, potvrdí vedení SOP v nejbližších dnech, až dostane informaci ze schůze výboru HC Slavoj Český Krumlov, která by se měla konat tento týden.

 • Prozatím dle sdělení hlavní hygieničky ČR a vedení ČUS neplatí žádná mimořádná proticovidová opatření čili SOP pokračuje ve stejných kolejích dle rozpisu i nadále.


4.10.2021

 • Nové zprávy: mail

 • Systém placení jednotlivých utkání v sezoně 2021/2022 bude takto: 

- Celkové náklady  na  jednotlivé  utkání (led-8.000, šatny  1.000, pronájem časomíry  300)  jsou 9.300,-Kč. Každý tým před zápasem nebo neprodleně po něm zašle svoji polovinu, tj.4.650,-Kč na účet DAMI GUNS – 2001875094/2010. (prosím nezapomínejte na tuto povinnost).

- Na ZS zaplatíte hotově jen rozhodčí, časoměřiče a zapisovatele. Opět každý jen polovinu, čili vychází to na cca 500+130+125 (755 Kč – pokud rozhodčí je z ČB a nemá cesťák).

 • Poznámka:

- Tým TJ Hluboká B a HC Dami Guns doposud neposlal příspěvek na vstup do sezony.

- Tým TJ Hluboká B doposud neposlal seznam hráčů k potvrzení na vedení SOP.

Bez výše uvedených náležitostí nelze připustit žádný tým k utkání.

 • Prázdniny 2021 – 2022:

1. Vánoce a Nový rok: 23.12.2021 – 2.1.2022 

2. Jarní prázdniny: 28.2. – 6.3.2022 

3. Velikonoce: 15.4. – 18.4.2022


21.9.2021

 • Nové zprávy: mail

- STK potvrzuje rozlosování SOP 2021/2022.
- STK schvaluje rozpis SOP 2021/2022.
- STK upozorňuje všechny týmy o uhrazení vkladu do soutěže dle rozpisu – 3.000,-Kč do 30.9.2021!
- STK upozorňuje všechny týmy – neprodleně zpracovat seznamy hráčů a předat k podpisu na vedení SOP do 2.10.2021.
- STK upozorňuje – pokud mají týmy nové hráče, neprodleně informovat vedení SOP o vystavení nových registrací. Bez registrací nebude dovoleno hráčům nastoupit k utkání (foto + datum narození).

Poznámka:

V rozpisu utkání nebylo možné dodržet systém navrhovaný vedením SOP, čili hrát 1x za 14 dní. Z důvodu celosezónního pronájmu ledu je nutné hrát každou neděli. Může se tedy stát, že některý tým bude hrát dvě neděle za sebou, ale to je spíše výjimka. U tříkolového systému o čtyřech týmech to ani jinak nejde. Vánoce a jarní prázdniny jsou volné. Zimní stadion na Hluboké nad Vltavou budu kontaktovat osobně po informaci o zahájení zimní sezony a využili bychom jej jako náhradní ledovou plochu pro domácí utkání KUKI a TJ Hluboká B. Děkuji za pochopení.


aktualizováno: 28.04.2022 08:56:07