28.2.2019

 • Hráč TJ Hluboká B číslo 1 – Jaroslav HENBERA – uhradil poplatek k projednání TH

Dle DŘ ČSLH rozhodla DK udělit trest hráči číslo 1 takto:

 • za TH automaticky stop na jedno utkání

 • dále DK trestá hráče zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání


13.2.2019

 • DK potvrzuje výsledek utkání číslo 7 (kontumace) ve prospěch družstva Dami Guns. Rozhodnutí DK na základě ustanovení DŘ ČSLH článek 409 odst.1) v souladu s článkem 410 písm.b

 • DK potvrzuje trest TH pro hráče TJ Hluboká B číslo 1 – Henbera Jaroslav v utkání číslo 7. Hráč má automaticky stop na nejbližší utkání. Zároveň musí hráč TJ Hluboká B číslo 1 co nejdříve uhradit poplatek ve výši 300,-Kč (rozpis soutěže – část IV odst. 2) k projednání přestupku u DK a stanovení trestu za TH


2.2.2019

 • STK informuje o novém pojištění všech členů ČUS (včetně hlášení) – viz sekce "Ke stažení";

 • DK potvrzuje trest TH pro hráče HC Sharks číslo 11 – Laštiak, v utkání číslo 15;

 • DK informuje:

 1. Hráč HC Sharks číslo 11 – Laštiak – uhradil poplatek k projednání TH;

 2. Dle DŘ ČSLH rozhodla DK udělit trest hráči číslo 11 – Laštiak -  takto:

- za TH automaticky stop na jedno utkání (utkání číslo 12 dne 23.2.)

- dále DK trestá hráče zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání (utkání číslo 14 dne 24.2.)


28.1.2019

 • DK potvrzuje trest TH pro hráče HC Shraks číslo 11 – Laštiak v utkání číslo 15. Hráč má automaticky stop na nejbližší utkání (č.12 – 23.2.). Zároveň musí hráč HC Sharks č. 11 co nejdříve uhradit poplatek ve výši 300,-Kč (rozpis soutěže – část IV odst. 2) k projednání přestupku u DK a stanovení trestu za TH.

 • STK přesouvá zápas SOP č. 12 Dami Guns – HC Sharks ze ZS Hluboká (původní termín 23.2.2019, 11:00) na ZS ČB – Budvar aréna – 1.ledová plocha ( nový termín 23.2.2019 12:15 hodin)


23.1.2019

 • STK oznamuje  ukončení trestu hráče DAMI GUNS č.20 R. Tlačila. Registrace bude zaslána org. pracovníkovi M.Jindrovi

 • STK na základě žádostí družstev Kuki Boys, Sharks a TJ Hluboká B ruší nasazení zápasů SOP  v termínech 2.2. (zápas č. 18) , 3.2. (zápas č.17)   a  9.2. (zápas č. 14.) Tyto zápasy jsou nasazeny v náhradních termínech dle nově zveřejněného rozpisu

 • Vedení soutěže se táže všech týmů na systém play off. Dle rozpisu soutěže se hraje o 1. místo na dva vítězné zápasy

  • Návrh jednoho z týmů je odehrát utkání i o 3. místo, jednokolově (kterýkoliv ZS, dle volného ledu)


16.1.2019

 • STK přesouvá nasazení zápasu č. 17  Kuki Boys – TJ Hluboká B  ze soboty 26.1.2019 11:00 hodin na termín neděle 3.2.2019 od 11:00 hodin.
 • Vzhledem k tomu, že na ZS Č. Krumlov nejsou již žádné volné termíny,  nasazuje STK zápas č.14  HC Sharks -  Kuki Boys  na ZS Hluboká na termín sobota 9.2.2019 od 11:00  hodin

 • Do konce základní části chybí nasadit ještě zápas č. 12  Dami Guns – HC Sharks.

Pokud Dami Guns dodají termín po 10.2.2019 na ZS v Č.Budějovicích, bude na tento termín zápas nasazen. Pokud ne, bude se zápas hrát v sobotu 16.2. od 11:00 hodin na ZS Hluboká.

 • Vedení soutěže se táže všech týmů na systém play off. Dle rozpisu soutěže se hraje o 1. místo na dva vítězné zápasy. Návrh jednoho z týmů je odehrát utkání i o 3. místo, jednokolově (kterýkoliv ZS, dle volného ledu)

3.12.2018

 • DK informuje:

Družstvo DamiGuns uhradilo poplatek k projednání TH hráče č. 20

 • Dle DŘ ČSLH rozhodla DK udělit trest hráči č. 20 takto:
 1. za TH automaticky stop na jedno utkání (utkání číslo 7 dne 8.12)
 2. DK dále trestá hráče zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání (následné po utkání číslo 7)

26.11.2018

 • DK informuje:

V zápase číslo 10 byl udělen trest ve hře pro hráče Dami Guns č. 20 Radka Tlačila. Dle ustanovení „Rozpisu na sezónu 2018-2019“ bod IV. odst. 2 je hráč povinen uhradit poplatek 300,-Kč k zahájení projednávání přestupku disciplinární komisí. Hráč má automaticky stop na další utkání a po vynesení trestu DK další počet utkání (1-5).


1.11.2018

 • STK žádá vedení ZS Hluboká o poskytnutí termínů pro domácí zápasy  TJ Hluboká B a Kuki Boys (mohou být listopadové, prosincové případně lednové)

15.10.2018

 • STK  ruší nasazení zápasu č. 3  HC Sharks – TJ Hluboká B v sobotu 20.10.2018 od 14:00 hodin.

Důvod:  nedostatek hráčů HC Sharks


1.10.2018

 • Na základě požadavku týmu KUKI BOYS a po dohodě s týmem Dami Guns, ruší STK nasazení zápasu číslo 4 ze dne 6.10.2018 na ZS v Českém Krumlově a následně v Budvar Aréně – Hala B. Zápas bude nasazen v nejbližším možném termínu.

 • STK žádá komisi rozhodčích o nasazení rozhodčích na utkání hraná na ZS v Českém Krumlově v měsíci říjnu 2018. Rozhodčí a pomocné funkce na utkání hraná v Českých Budějovicích nasazuje komise z Č.B., jako v minulé sezóně (zařizuje vedení SOP).

 • Žádáme všechny týmy SOP o co nejdřívější dodání „Seznamů hráčů“ na vedení soutěže k jejich potvrzení a následné přípravě zápisů k utkání.


20.9.2018

 • Do nového ročníku SOP nakonec předložila písemnou přihlášku pouze 4 družstva:

HC Dami Guns
Kuki Boys
HC Sharks ČK
TJ Hluboká n/Vlt. B
 • Po dohodě byla nalosována soutěž 3 kolově s play-off prvních dvou družstev ze základní části

 • SOP započne podle dohody 6.10.2018 a v průběhu října se odehrají 4 zápasy

 • Rozpis soutěže ke stažení zde: mail

 • Družstva do 30.9.2018 jsou povinna splnit následující úkoly:

- zaplatit vklad do soutěže ve výši 3.000,- Kč (č.účtu 1435241/0100,  VS 20)

- předložit STK seznam hráčů jednotlivých družstev  

- nechat podepsat protokoly GDPR  všem hráčům družstva


28.8.2018

P O Z V Á N K A

na losovací aktiv SOP sezóny 2018-2019,

který se uskuteční ve čtvrtek 30.8.2018  od 18:00 hodin

HOKEJOVÉM  CENTRU POUZAR, E. Rošického 1756, 370 05 České Budějovice

PROGRAM:

 1. Stručné zhodnocení  ročníku 2017-2018  -  připomínky družstev k soutěži
 2. Příprava soutěže SOP 2018-2019
 3. Různé

Účast zástupců klubů na aktivu je velmi žádoucí vzhledem k poslední možnosti zasahovat do návrhu Rozpisu soutěže -> návrh ke stažení zde: mail


3.7.2018

 • Dnem 25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Bez souhlasu osoby (hráče SOP) nelze nakládat s jeho údaji. V sekci "Ke stažení" je formulář, který je nutné dát podepsat každému hráči SOP. Pokud jej hráč nepodepíše, nebude možné mu vystavit registraci a vést jeho údaje v SOP, čili nebude moci hrát hokej v SOP! Protože jsme zavedli systém, že hráč není „majetkem“ týmu a registrace patří OSLH Český Krumlov a  hráči samotnému, neuvádíme v záhlaví dokumentu tým, OSLH Český Krumlov. Tým jako takový s daty nepracuje. Data o hráči (web, soupiska, registrace atd.) vede OSLH Český Krumlov.

 • Je prozatím dost času, ale při podání přihlášky do SOP sezóny 2018/2019 bude OSLH Český Krumlov vyžadovat podepsané souhlasné formuláře. Proto je nutné zpracovat souhlasy co nejdříve, nejlépe do konce srpna.

 • Formulář ke stažení zde:   mail

TOPlist
aktualizováno: 30.07.2019 09:47:13